Draai voor klassieke weergave

Mattheüs 24:14

En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

#leesjebijbel Lucas 19

Evangeliseren kan je leren #leesjebijbel Lucas 19

Mattheüs 10:7

En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Verre Naasten

An online blessing for our brothers and sisters in South Africa.

Frontiers NL

Reaching the Unreached

Van moslim tot Christen

de kracht van het EVANGELIE....

GZB Zending

John en Marjan Lindhout in Nicaragua.

Gesponsorde koppelingen

AIA bij RTL Experience

RTL Lifestyle filmde het werk van AIA in houten en zond dit uit in december 2017 op RTL 4 en RTL 5.

Why ECM

European Christian Mission

Operatie Mobilisatie

"Als ík het hen niet vertel... wie dan wel?"

2 Korinthiërs 5:8

Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.

Romeinen 1:16

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Animatie

Jezus wil jouw huiseigenaar worden | David de Vos

Colombia

Evangelisatie was zijn levensdoel. Kelly's man Pabel werd vermoord omdat hij het Evangelie bracht.

Over de evangelie pagina

Jezus is de weg, de waarheid en het leven. WElkom op evangelie.startpagina, deze pagina gaat over Evangelie en alles wat daar bij komt kijken.

Laatste update:
21 februari 2021

Over de beheerder

Marcus 16:15 Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Evangeliseren kan je op verschillende manieren doen, het is een levensstijl, een overtuiging en actie die onstaat door Gods liedfde voor alle mensen. Jezus leeft, is liefde en dit mogen wij delen met iedereen!. Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Alle gerelateerde informatie is welkom.

Contact met de beheerder

Psalm 91 vers 1 - deel 1

Stg. IKEG

Martijn en Rebecca

CAMA Zending